Darmowa psychoterapia, leczenie uzależnień – finansowanie z EFS UE

Lekarskie porady psychiatryczne

Postępowanie lekarskie w projekcie ma wymiar wspomagający i jest nakierowane głównie na leczenie zaburzeń lękowych, depresyjnych.

Lekarz psychiatra przyjmuje raz w miesiącu, w środy. Konsultacja polega na rozmowie, w trakcie której ustalane są możliwe przyczyny zgłaszanych problemów oraz podejmowana jest decyzja o rodzaju terapii. Współpracujący przy realizacji projektu lekarz psychiatra posiada również wykształcenie psychoterapeutyczne.

Do lekarza psychiatry pacjenci naszego Ośrodka kierowani są przez terapeutów, o ile w trakcie realizacji zadań terapeutycznych potrzebna jest konsultacja, diagnoza psychiatryczna lub leczenie farmakologiczne. Możliwe jest również zapisanie się na spotkanie z lekarzem w trakcie spotkania konsultacyjnego z psychologiem, na które należy zapisać się telefonicznie.