Darmowa psychoterapia, leczenie uzależnień – finansowanie z EFS UE