Darmowa psychoterapia, leczenie uzależnień – finansowanie z EFS UE

O nas

Ośrodek Przeciwdziałania Uzależnieniom i Dysfunkcjom Społecznym

Chorzowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe FENIKS

Chorzowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe FENIKS działa w Chorzowie od ponad 40 lat. Powstało jako klub abstynenta, a z czasem przekształciło się w Stowarzyszenie działające na rzecz promocji trzeźwego stylu życia. Posiada duże doświadczenie we wspieraniu osób uzależnionych oraz ich bliskich w powrocie do satysfakcjonującego życia. Oferuje  profesjonalną i skuteczną pomoc rehabilitację, integrację oraz profilaktykę uzależnienia od alkoholu i problemu przemocy domowej. Prowadzi działalność informacyjną  i popularyzatorską w dziedzinie zapobiegania uzależnieniom. Organizuje ciekawe wycieczki, szkolenia, warsztaty, spotkania. Umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań jako alternatywy dla stylu życia przynoszącego szkody osobie uzależnionej i jej bliskim.

W 1995 roku Stowarzyszenie we współpracy z Urzędem Miasta Chorzów rozszerzyło swoje działania. Powołana została placówka, obecnie nazywająca się Ośrodek Przeciwdziałania Uzależnieniom i Dysfunkcjom Społecznym, celem której celem jest realizacji zadań o charakterze terapeutycznym skierowanych do mieszkańców miasta Chorzowa dotkniętych uzależnieniem od alkoholu oraz jego skutkami. Pomoc taka kierowana jest nie tylko do osób nałogowo lub ryzykownie pijących, ale także bliskich z ich otoczenia. Wiadomo, że długotrwały kontakt z osobą uzależnioną ma patologizujący wpływ na psychikę bliskich, zwłaszcza dzieci, a jego efekty opisywane są jako syndromy na przykład „współuzależnienia” czy  „dorosłego dziecka alkoholika”. Właśnie takim osobom pomagamy w ośrodku najczęściej.

Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, od września 2018 roku świadczymy bezpłatne usługi medyczne w obszarze zdrowia psychicznego. Pomoc ta trwać będzie do sierpnia 2020 roku. W ofercie znajduje się terapia indywidualna i grupowa, terapia uzależnień, terapia rodzin i par, lekarskie porady psychiatryczne oraz konsultacje psychologiczne w miejscu zamieszkania. Pomocy udzielają doświadczeni psycholodzy, psychiatrzy i psychoterapeuci w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Katowickiej 77 w Chorzowie.

Więcej informacji o ChST Feniks: www.stowarzyszenie-feniks.pl