Darmowa psychoterapia, leczenie uzależnień – finansowanie z EFS UE

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna prowadzona jest w nurcie psychodynamicznym. Ma ona na celu zmianę wewnętrznych struktur psychicznych pacjenta wywołujących poczucie bólu psychicznego (lęk, depresja), objawy psychosomatyczne, niechciane zachowania, problemy z samooceną, na które często skarżą się osoby dotknięte problemem uzależnienia oraz bliscy osób uzależnionych. Szczególnie polecana jest w przypadku diagnozy zaburzeń nastroju, lękowych i zaburzeń osobowości. 

Po przyjęciu do terapii indywidualnej z pacjentem zawierany jest słowny kontrakt czyli zobowiązanie do przestrzegania przez pacjenta i terapeutę reguł współpracy. W trakcie kwalifikacji wykorzystywane są testy psychologiczne, o ile jest to konieczne. Ramowa metodologia pracy opiera się o wspólne z terapeutą określenie problemu (lub problemów), analizą ich uwarunkowań i sił uniemożliwiających zmianę, wsparcie sił wywołujących zmianę, wprowadzenie zmian oraz zapewnienie okoliczności dla ich trwania w przyszłości. 

Zapewniamy całkowitą dyskrecję  i poufność. 

Jeden całościowy cykl leczenia w psychoterapii indywidualnej trwa od kilku spotkań do nawet dwóch lat. Jest to zwykle doświadczenie, które można opisać jako trudne, ale dające wymierne efekty, które wywołują trwałe zmiany. 

Na psychoterapię indywidualną zapisać można się umawiając się telefonicznie na konsultacje.