Darmowa psychoterapia, leczenie uzależnień – finansowanie z EFS UE

Psychologiczne wizyty środowiskowe

Interwencje środowiskowe podejmowane są wówczas, gdy z różnych powodów (np. niepełnosprawności lub stopnia dysfunkcji wynikającej z uzależnienia i zaburzeń psychicznych) pacjent nie będzie w stanie samodzielnie dotrzeć do miejsca realizacji projektu. Interwencje realizowane przez psychologa, terapeutę uzależnień będą miały na celu:

  1. Rozpoznanie sytuacji problemowej oraz wynikających z niej konsekwencji i potrzeb.
  2. Poznanie dotychczasowych sposobów radzenia sobie z problemem.
  3. Ustalenie optymalnej dla pacjenta strategii rozwiązania sytuacji.
  4. Wzmocnienie motywacji do podjęcia działań skierowanych na zmianę sytuacji – psychoterapii, terapii uzależnienia w projekcie lub poza nim.
  5. Poinformowanie pacjenta i bliskich o rozpoznanych problemach i możliwościach jakie mogą podjąć, aby efektywnie poradzić sobie z nimi.

Aby skorzystać z możliwości interwencji środowiskowej należy umówić telefonicznie termin spotkania.