Darmowa psychoterapia, leczenie uzależnień – finansowanie z EFS UE

Terapia par i rodzin

Sesje terapii par i rodzinna to cykle spotkań z terapeutą ukierunkowanych na poprawę relacji w związku lub w systemie rodzinnym, tak, by mógł on samodzielnie radzić sobie z problemami wynikającymi z nacisków sił zewnętrznych i wewnętrznych. Praca dotyczy pary lub rodziny rozumianej jako system, w którym wszyscy członkowie wzajemnie na siebie wpływają i zmiana postaw i zachowań jednego z nich nie przynosi skutku, o ile zmiana nie dokona się również w innych osób. Rodziny i pary w trakcie terapii mogą doświadczyć poprawy jakości życia w związku lub rodzinie, rozwiązania problemów i konfliktów, odbudowa więzi, ale przede wszystkim zwiększenia zdolności adaptacyjnych poszczególnych członków systemu. To pozwala na zwiększenie zdolności radzenia sobie z problemami w przyszłości.

Praca w ramach naszego projektu może być szczególnie ukierunkowana na poprawę relacji w systemie rodzinnym, tak aby mógł on samodzielnie radzić sobie z problemami wynikającymi ze zmiany w wyniku abstynencji jednego lub wielu członków rodziny. 

Sesje terapii par i rodzinna to raczej krótkoterminowe cykle (około 10 spotkań). Gdy prócz terapeuty uczestniczą w niej tylko partnerzy nazywamy ją terapią par. Jeśli w terapii stale biorą udział inni członkowie rodziny, nazywamy ją terapią rodzin. Praca obywa się głównie w oparciu o systemowe i psychodynamiczne rozumienie pacjentów.

Główne cele terapii par to:

  1. Zdefiniowanie problemu  wspieranie zmian służących jego rozwiązaniu (np. decyzji o utrzymaniu abstynencji jeśli w systemie występuje problem alkoholowy).
  2. Poprawa wzajemnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
  3. Pomoc nad konstruktywnym rozwiązaniem konfliktów.
  4. Praca nad rozpoznawaniem i wyrażaniem uczuć.
  5. Uzyskaniem większej bliskości w związku,
  6. Pomocą w określeniu ról i zadań w związku,
  7. Pomocą w podjęciu decyzji dotyczącej bycia razem lub rozstania.

Sesje odbywają się raz w tygodniu i trwają dwie godziny. Spotkania odbywają się w godzinach popołudniowych w środy i piątki.

Na terapię par i rodzin zapisać się można telefonicznie. Jeśli to konieczne spotkanie z psychoterapeutą par i rodzin mogą poprzedzić konsultacje.