Darmowa psychoterapia, leczenie uzależnień – finansowanie z EFS UE

Indywidualna terapia uzleżnień

Terapia indywidualna prowadzona jest na poziomie podstawowym i zaawansowanym i polega ona na regularnych, indywidualnych spotkaniach z terapeutą. Do terapii podstawowej przyjmowane są osoby uzależnione od alkoholu chcące wydostać się z nałogu. Do terapii pogłębionej kwalifikowane będą osoby po terapii podstawowej, utrzymujące abstynencję, chcące dalej pracować nad sobą. Wykorzystane są metody działań skierowanych na rozwiązanie, które poprzez zastosowanie różnych narzędzi pozwalają wydobyć wszystkie możliwe zasoby pacjenta.

Ogólny zarys przebiegu indywidualnej  terapii podstawowej:

 1. Analiza powodów i motywacji do zgłoszenia.
 2. Zaproponowanie wspólnego przyjrzenia się jego problemowi.
 3. Postawienie diagnozy, zbadanie jak klient się z tym czuje.
 4. Ocena, usystematyzowanie i rozszerzenie dotychczasowej wiedzy na temat uzależnienia od alkoholu.
 5. Skonfrontowanie z realnym obrazem osoby uzależnionej.
 6. Zapoznanie z rzeczywistymi objawami alkoholizmu.
 7. Przedstawienie mechanizmów choroby alkoholowej.
 8. Uporządkowanie i przebudowa sposobu myślenia klienta na temat własnej sytuacji.
 9. Analiza przekonań klienta o możliwości powodzenia terapii.
 10. Ukazanie pozytywów trzeźwego życia i przedstawienie pozornych korzyści z picia
 11. Wzmocnienie klienta przez pokazanie jego mocnych stron, wspieranie wczesnej abstynencji.

Ogólny zarys przebiegu indywidualnej terapii zaawansowanej:

 1. Zdobycie umiejętności skutecznego zapobiegania nawrotom.
 2. Wycofywanie się z innych zachowań nałogowych.
 3. Określenie potrzeb i celów służących dalszemu zdrowieniu.
 4. Wzmacnianie wewnętrznej motywacji do zmiany.
 5. Identyfikowanie, rozwijanie, korzystanie z zasobów osobistych i społecznych.
 6. Wspieranie rozumienia siebie i rozwijanie zdolności do samoregulacji.
 7. Rozumienie własnego systemu regulacji emocjonalnej.
 8. Zdolność do rozumienia i adekwatnej oceny wewnętrznego świata osób w otoczeniu.
 9. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z poczuciem winy, wstydem, lękiem.
 10. Wdrażanie aktywności alternatywnych wobec zachowań destrukcyjnych.
 11. Wzmacnianie satysfakcji związanej z zachowaniami prozdrowotnymi i prospołecznymi.
Sesje indywidualnej terapii uzależnień odbywają się raz w tygodniu w czwartku, piątki po południu lub w soboty w godzinach przedpołudniowych. Trwają jedną godzinę. Cykl leczenia trwa zwykle sześć do dwunastu miesięcy i czasem, w razie potrzeby, może zostać przedłużony.
 
Aby rozpocząć indywidualną terapię uzależnień należy umówić się telefonicznie na konsultacje.